กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี
สำนักงาน กปร.
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
โครงการชลประทานระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
อำเภอปลวกแดง
สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอปลวกแดง
องคฺการบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E-mail : aopdh02@doae.go.th
 
รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประจำเดือนกันยายน 2563
   
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางบริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC Social Media)
   
รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประจำเดือนกันยายน 2562
   
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
   
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
   
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
   
 
 
อ่านข่าวย้อนหลัง        
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง หมู่ที่ 3 ตำบลแท่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

ตู้ ปณ. 56 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เบอร์ติดต่อ 038-027913, 038-027915

website : www.aopdh02.doae.go.th

E-mail : aopdh02@doae.go.th

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2563